Privacyverklaring

Inleiding

Wij respecteren uw privacy en zetten ons in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

Wie zijn wij?

Het Ambiancekoor Veghel
WijNu gebouw
Wilgenstraat 15
5461 EA Veghel

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens van u verzamelen:

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Delen van uw gegevens

Wij kunnen uw gegevens delen met:

Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt contact met ons opnemen via [contactgegevens] om uw rechten uit te oefenen. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn behandelen.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, en ongeoorloofde toegang.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De meest recente versie is beschikbaar op onze website. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Contact

Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of onze omgang met uw gegevens, neem dan contact met ons op.

ONZE SPONSORS: